Lineage

Neydo Lineage

1st Karma Chagme Raga Asye.
1st Sangtrul Sangphu Pema Kunga.
2nd Karma Chagme Chgktrul Trinley Wangchuk.
2nd Sangtrul Kunchen Sherab Dhakpa.
3rd Karma Chagme Trinley Tenzin.
2nd Khatrul Karma Thubten Rabphel.
4th Karma Chagme Chabdhak Tenzin Trinley.
3rd Khatrul Monlam Youngdrub.
5th Karma Chagme Sang Ngag Tenzin.
4th Sangtrul Kunzang Pema Namgyal.
6th Karma Chagme Karma Tsultrim Namgyal.
5th Sangtrul Karma Sangye Tenzin.
7th Karma Chagme Karma Tenzin Trinley.
Shop